Leg til læring – digital storytelling

Stopmotion filmfestival på Horsens Byskole 2023

Med projektet ”Jagten gennem mikrokosmos” fokuserede vi på inddragelsen af ny teknologi i undervisningen, styrkelses af naturfagets image samt inddragelsen af eksperimenterende og kreative metoder til naturfagsundervisningen.


Projektet går ud på at være kreativ. Lave film og lære nye ting. Undersøge og lege og lære på samme tid.


Vi ønskede at styrke vores elevers interesse for naturvidenskab samt skabe nye fysiske og ressourcemæssige rammer på skolen der kan understøtte dette.

Målet var at hjælpe med at udvikle elevernes evner inden for det naturvidenskabelige område ved brug af kreative metoder som jagt med digital mikroskopi og stop-motion produktion.

I samarbejde med CoboStories fra Copenhagen Bombay Learning, afholdte vi nogle workshops hvor elever fra 4. samt 5. klasse, ved hjælp af digital mikroskopi, gik på opdagelse i det omkringliggende mikrokosmos, lærte om mikroorganismer og skabte stop-motion film om dette.

Projektet er realiseret med støtte fra INSERO Horsens.