Leg til læring – digital storytelling

Meteor monstrene

Jorden er i fare fordi en meteor kommer fra et sort hul!