Leg til læring – digital storytelling

The rocket

Et bjørnedyr bliver sendt ud i rummet og møder en rundorm!